Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2018.