Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Organy Spółki

Organy Spółki:

1.Zgromadzenie Wspólników - Burmistrz Orzysza

2.Rada Nadzorcza

-Piotr Jankowski - Przewodniczący

-Barbara Bloch- Cieślińska

-Stanisław Kuliś

-Krzysztof Bańkowski

-Dariusz Smakosz

3. Zarząd Spółki - jednoosobowy 

Władysław Paweł Pszczółkowski - Prezes Zarządu 


Organ uprawniony do reprezentacji Spółki - Zarząd Spółki