Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIŚ

Zakład Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. , jako beneficjent projektu pn.:


•    "Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza- poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja lokalnych źródeł niskiej emisji" nr POIS.01.05-00-00-0016/19 w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informacyjne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
1.    specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
2.    elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:

Otworzy się w nowym okniehttp://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci