Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

REALIZACJA PROJEKTU POIŚ 2014-2020

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr POIS.01.01.01-00-008/19-00 "Rozbudowa systemu ciepłowniczego miasta Orzysza- budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy" w ramach Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczącycych wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz  z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej /przesyłowej, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

W ramach planowanej inwestycji planowana jest rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza poprzez budowę kotłowni opalanej biomasą w oparciu o dwa kotły o mocy znamionowej 5,0 MW każdy. Koszt tego działania to 21.941.662,50 zł, natomiast kwota dofinansowania- 7.850.850,00 zł.