Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

REALIZACJA PROJEKTU POIŚ 2014-2020

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr POIS.01.05-00-00-0016/19-00 pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza- poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja lokalnych źródeł niskiej emisji" w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa i zmniejszenie emisyjności gospodarki. 

W ramach planowanej inwstycji podłączone będą do miejskiej sieci ciepłowniczej budynki wielorodzinne, budynki ŚDS oraz obiekty na terenie jednostki wojskowej. Wykonane zostaną nowe sieci ciepłownicze o długości około 5532m w technologii rur preizolowanych, zmodernizowane zostanie około 380m sieci polegające na wymianie sieci wykonanej w technologii kanałowej na preizolowane. Ponadto w podłączonych obiektach wykonane zostną węzly ciepłownicze. Koszt tego działania to 12.882.651,00 zł, natomiast kwota dofinansowania- 8.899.245,00 zł.