Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OZE art 116

Informacja za 2015r.

Na podstawie Art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o Odnawialnych Źródłach Energii, tj. obowiązku publikacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa informacji dotyczącej procentowego udziału ciepła wytowrzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w cieple dostarczonym do sieci ciepłowniczej informujemy, że udziały te w roku 2015 wyniosły:

- ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii- 0%

- ciepła z indtalacji termicznego przekształcania odpadów- 0%

- ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych- 0%