Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII OKAZJĄ DO POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO-OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

 

 

 

  

      

   

 

 

 

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu przystąpił do realizacji projektu pod nazwą  „Odnawialne źródła energii okazja do poprawy środowiska naturalnego – ogniwa fotowoltaiczne”.

Inwestycja polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznych składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca . Projekt uzyskał dofinansowanie ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020. Wartość projektu ogółem 277699,56 zł. , wydatki kwalifikowalne 225772,00 zł. Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych. Inwestycję planuje się wykonać do 31.12.2019 r. Wdrożenie projektu przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z energią elektryczną budynku ZEC objętego projektem. Obniży się  emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Tym samym realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na środowisko. Realizacja inwestycji, która w swoim zakresie przewiduje instalacje systemów fotowoltaicznych pozwoli na konwersje energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Podejmowane działania pozwolą na zwiększenie efektywności energetycznej na poziomie zużycia, zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Gminy Orzysz. Zwiększone zostanie również bezpieczeństwo energetyczne poprzez dywersyfikację źródeł oraz dostaw energii.

 

 

 

Pliki do pobrania: