Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMUNIKAT

w sprawie: wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. o.o. w Orzyszu w związku z zapobieganiem potencjalnym zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zmianami) w związku z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020, poz. 433)

 

 

od 17 marca 2020 roku Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu wprowadza ograniczenia w świadczonych usługach poprzez całkowite wyłączenie bezpośredniej obsługi klientów w budynku Ratusza przy ulicy Rynek 3 oraz Kajki 4.


 

1. Obsługa klientów ZEC będzie odbywała się wyłącznie poprzez:

 

          -Pocztę tradycyjną: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz.

 

          -Telefonicznie: 87 42-37-203, e-mailowo: zec.orzysz@wp.pl

 

          -W sprawach pilnych wymagających bezpośredniego kontaktu:

Biuro: 87 42-37-203

Prezes Zarządu: 607 429 917

Mistrz ZEC: 603 677 676

 

2. Regulowanie wszelkich opłat przez klientów związanych z realizacją usług świadczonych przez ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu w okresie, o którym mowa wyżej powinno następować bezpośrednio na podany numer konta bankowego: 83 1020 4753 0000 0902 0003 9818.

 

3. Zmiany wprowadza się do odwołania.