Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA Sprzedaż energii elektrycznej na rok 2021 oraz odkup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej na rok 2021.

Dane o złożonych ofertach:

a) liczba złożonych ofert: 4

b) liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrzonych z powodu wykluczenia Wykonawcy: 0

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

RENPRO Sp. z o.o., ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin

 

Z wybranym Wykonawcą, Zamawiający podpisał umowę na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2021 oraz odkup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej na rok 2021.