Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INKORPORACJA SPÓŁEK GMINNYCH

W WYNIKU INKORPORACJI SPÓLEK GMINNYCH W TRYBIE ART. 492§ 1 PKT 1 K.S.H., Z DNIEM 01 CZERWCA 2021 R. NASTĄPIŁO PRZEJĘCIE

ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W ORZYSZU KRS 42220 PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SP. Z O.O. KRS 19760

 

KONTAKT:

tel.: 730 996 700
e-mail.: biuro@zukorzysz.pl 

 

TELEFONY ALARMOWE 

1. Wodociągi - 693 420 504

2. Kanalizacja - 781 420 500

3. Ciepłownictwo - 603 810 413

4. Urzymanie zieleni - 602 700 165