Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYNIK POSTĘPOWANIA - OTWARCIE OFERT - OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia na dostawę dwóch zestawów komputerowych typu All- In- One z oprogramowaniem

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia na dostawę dwóch zestawów komputerowych typu All- In- One z oprogramowaniem Windows, pakietem MS Office, programem antywirusowym, klawiaturą i myszą optyczną w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

Zamawiający:

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu

ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz

tel. (87) 423 72 03; faks 87 423 72 03

e-mail : zecorzysz@wp.pl,

I. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia są: dwa zestawy komputerowe typu All – In – One
z oprogramowaniem Windows, pakietem MS Office, programem antywirusowym, klawiaturą i myszą optyczną o minimalnych parametrach:

PROCESOR

2,0 GHz

PAMIĘĆ RAM

4 GB

DYSK

1TB

GRAFIKA

1 GB / HD

MATRYCA

Dotykowy ekran panoramiczny WLED o przekątnej 21" Full HD z technologią Bright View; rozdzielczość: 1920x1080

NAPĘD/Y

CD/DVD

DŹWIĘK

Wbudowane głośniki

KLAWIATURA, MYSZ

Bezprzewodowa klawiatura i mysz optyczna

SYSTEM OPERACYJNY

Windows 7 PL lub wyższy

KAMERA

wbudowana kamera z mikrofonem

WEJŚCIA / WYJŚCIA

 • VGA
 • USB 3.0
 • USB 2.0
 • HDMI
 • wyjście słuchawkowe
 • wejście mikrofonowe

KOMUNIKACJA

 • 802.11a/b/g/n (2x2)
 • 10/100/1000 Ethernet LAN
 • Wifi

CZYTNIK KART

 • SD, microSD

GWARANCJA

24 miesiące gwarancji door to door oraz 36 miesięcy bezpłatnego serwisu

 

a) zestawy komputerowe w ilości 2 szt. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego - Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu
ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz.

2. Termin realizacji: Wrzesień - Październik 2015r.

3. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 22 września 2015 r. do godziny 900
w siedzibie ZEC w Orzyszu ul. M. Kajki 4. Oferty przesłane pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego uważa się za złożone prawidłowo, jeśli wpłyną do siedziby Zamawiającego w ww. terminie. Tym samym za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru oferty przez Zamawiającego.

4. Termin otwarcia ofert – 22 września 2015 r. godz. 910

5. Termin związania ofertą – 21 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert – cena brutto = 100%

7. Osoba do kontaktów: Magdalena Oświęcimko - tel.87 423 72 03 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00).

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

II. Formularz ofertowy o treści:

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………….………...

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………….….

Numer telefonu / faksu: .……………………………………………………………….………..

Przystępując do postępowania pn.:

Dostawa dwóch zestawów komputerowych typu All – In – One z oprogramowaniem Windows, pakietem MS Office, programem antywirusowym, klawiaturą i myszą optyczną” dlaZakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz”.

Oświadczam, że:

oferujemy dostawę dwóch zestawów komputerowych typu All- In- One z oprogramowaniem Windows, pakietem MS Office, programem antywirusowym, klawiaturą i myszą optyczną wraz z transportem do siedziby Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia i złożoną ofertą za cenę:

Cena przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu dla parametrów określonych w pkt I.1 ogłoszenia, ustalono w wysokości:

……………………..zł netto, …..……………..….zł VAT, …………….…………zł brutto

słownie…………………………………………………..…………………………………….

Termin płatności 30 dni po dostawie.

 1. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy
  i Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

Dane Wykonawcy

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu

ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz

„Oferta na dostawę dwóch komputerów typu All In One”

Nie otwierać przed 22 września 2015 r. godz. 910

Data powstania: środa, 16 wrz 2015 14:31
Data opublikowania: środa, 16 wrz 2015 14:39
Data edycji: piątek, 25 wrz 2015 08:47
Opublikował(a): Anna Żebrowska-Sołoducha
Zaakceptował(a): Anna Żebrowska-Sołoducha
Artykuł był czytany: 1327 razy
Ilość edycji: 1