Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Wynik postępowania na sprzedaż energii elektrycznej na 2016 rok

Zamawiający udzielił zamówienia na dostawę energii elektrycznej na 2016 rok dla Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę, tj. Energa Obrót S.A.