Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik postępowania na sprzedaż energii elektrycznej na 2016 rok

Zamawiający udzielił zamówienia na dostawę energii elektrycznej na 2016 rok dla Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę, tj. Energa Obrót S.A.