Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik postępowania na wykonanie badania emisji (stężeń) zanieczyszczeń pyłowo- gazowych (obejmujących: pył całkowity, SO2, NOx jako NO2 i CO, z oznaczeniem O2 i CO2)

Wynik postępowania na wykonanie badania emisji (stężeń) zanieczyszczeń pyłowo- gazowych (obejmujących: pył całkowity, SO2, NOx jako NO2 i CO, z oznaczeniem O2 i CO2) z 3 kotłów wodnych typu KRm-2,91 nr 1 i 2 oraz KRm-2,5 nr 3 w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu.


Zamawiający udzielił zamówienia na wykonanie badania emisji (stężeń) zanieczyszczeń pyłowo- gazowych (obejmujących: pył całkowity, SO2, NOx jako NO2 i CO, z oznaczeniem O2 i CO2) z 3 kotłów wodnych typu KRm-2,91 nr 1 i 2 oraz KRm-2,5 nr 3 w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu dla Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę, tj. Zakład Badań i Analiz Środowiska "PROEKO- ŁOMŻA".