Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę części do kotła Typ Krm 2,91 „SEFAKO” Sędziszowska Fabryka Kotłów, nr fabryczny 1240072, rok produkcji 1985.

Proszę o podanie ceny na wykonanie i dostawę części do kotła Typ Krm 2,91 „SEFAKO” Sędziszowska Fabryka Kotłów, nr fabryczny 1240072, rok produkcji 1985.

  1. Wykaz części:
  2. Wał tylny kompletny do rusztu RN  0,9  na 4 rzędy łańcucha na łożyskach tocznych,   - szt 1

 Dodatkowe informacje:

      - rusztowina 230 mm.

  2. Rusztowina 230 mm do rusztu RN  0,9-szt 50

  3. Elementy odżużlacza OZGW

- koło prowadzące taśmy zgrzebłowej ze sworzniem dolne szt. 2 , górne szt. 2

- koło prowadzące taśmy zgrzebłowej wału tylnego kompletne z łożyskami szt. 2

- koło transportowe taśmy zgrzebłowej wału napędzającego  szt. 2

- łańcuch Galla 30 ogniw z zapinką o długości około 3,07m

- koło łańcuchowe Z10 (na łańcuch Galla)

- wieniec koła łańcuchowego Z26 (na łańcuch Galla)

- prowadzenie łańcucha płaskownik gat 18G2 80mmx15mmx2000mm łącznie   około 30 m

- taśma zgrzebłowa do wanny Bu 570, podziałka 512mm, 30 podziałów około 15,5 m.

  1. Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie pisemnej, lub e-mailem należy złożyć do 30.06.2016r. do godziny: 12:00 w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta- na wykonanie i dostawę części do kotła Typ Krm 2,91   ” na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz. W przypadku e-maila:zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „na wykonanie i dostawę części do kotła Typ Krm 2,91”.

 

  1. Termin dostawy :

Dwa tygodnie od wybrania wykonawcy i złożenia zamówienia przez ZEC Sp. z o.o.

w Orzyszu.

 

  1. Kryteria wyboru oferty:

 Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium- cena oferty brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania  wykonawcy bez podania przyczyny.

 

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 87 4237203