Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę części do rusztów kotłów KRM w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

Proszę o podanie ceny na wykonanie i dostawę części do rusztu kotłów w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu.

  1. Części do rusztu RN 09 do kotła typ KRM 2,91 „SEFAKO” Sędziszowska Fabryka Kotłów:
    1. Uszczelnienie boczne MS 557- 38 szt.
    2. Uszczelnienie przednie MS 553- prawe- 6 szt., lewe- 2 szt.
    3. Rusztowina 1230 S- 250 szt.

 

  1. Części do rusztu RN 09x4 do kotła typ KRM 2,50 „SEFAKO” Sędziszowska Fabryka Kotłów:
    1. Rusztowina 200S- 200 szt.

 

Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie pisemnej, lub e-mailem należy złożyć do 18.07.2016r. do godziny: 12:00 w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta- na wykonanie i dostawę części do rusztu kotłów w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu” na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz. W przypadku e-maila:zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „na wykonanie i dostawę części do rusztu kotła”.

Termin dostawy :

Dwa tygodnie od wybrania wykonawcy i złożenia zamówienia przez ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu.

 

Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium- cena oferty brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania  wykonawcy bez podania przyczyny.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 87 4237203