Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę sklepienia do kotła KRM 2,91 „SEFAKO” Sędziszowska Fabryka Kotłów, nr fabryczny 1240072, rok produkcji 1985.

Proszę o złożenie oferty wraz z ceną na wykonanie i dostawę sklepienia do kotła KRM 2,91 „SEFAKO”, Sędziszowska Fabryka Kotłów, nr fabryczny 1240072, rok produkcji: 1985.

 

Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie pisemnej, lub e-mailem należy złożyć do 18.07.2016r. do godziny: 12:00 w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta- na wykonanie i dostawę sklepienia dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu” na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz. W przypadku e-maila:zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „wykonanie i dostawa sklepienia do kotła KRm 2,91”.

Termin dostawy :

Dwa tygodnie od wybrania wykonawcy i złożenia zamówienia przez ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu.

 

Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium- cena oferty brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania  wykonawcy bez podania przyczyny.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 87 4237203