Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

DODATKOWE INFORMACJE UDZIELONE NA WNIOSEK OFERENTA

zapytanie ofertowe na sprzedaż energii elektrycznej na 2017r.

1. PYTANIE:

Czy posiadają Państwo w tym momencie umowę kompleksową z PGE Dystrybucja czy rozdzieloną na sprzedaż i dystrybucję osobno. Jeśli posiadacie Państwo umowę kompleksową to jaki jest okres wypowiedzenia?

Odpowiedź: Umowę mamy rozdzieloną na sprzedaż i dystrybucję.

 

2. PYTANIE:

Czy dopuszczacie Państwo wzór umowy i Pełnomocnictwa stosowany przez wybranego Wykonawcę?

Odpowiedź: Dopuszczamy wzór umowy i pełnomocnictwa stosowany przez Wykonawcę.

 

3. PYTANIE:

Czy udostępnią Państwo wybranemy Wykonawcy wszystkie informacje oraz dokumenty niezbędne do procesu zmiany Sprzedawcy?

Odpowiedź: Jak najbardziej udostępnimy Wykonawcy wszystkie informacje oraz dokumenty niezbędne do procesu zmiany Sprzedawcy.