Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na zamówienie jednego laptopa z oprogramowaniem Windows, pakietem MS Office, programem antywirusowym.

Zamawiający: 

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu

 

ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz

 

tel. (87) 423 72 03

 

e-mail : zec.orzysz@wp.pl, strona internetowa: www.bip.zec.orzysz.pl

 

I. Przedmiot zamówienia.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest laptop w ilości 1szt. z oprogramowaniem Windows, pakietem MS Office, programem antywirusowym o minimalnych parametrach:

 

 

PAMIĘĆ RAM


4 GB

 

DYSK


1TB


GRAFIKA


Intel HD


MATRYCA


15.6” 1366x768


NAPĘD/Y


CD/DVD


DŹWIĘK


Wbudowane głośniki


MYSZ


mysz optyczna


SYSTEM OPERACYJNY


Windows  8 lub wyższy
WEJŚCIA / WYJŚCIA


    • wyjście słuchawkowe


    • wejście mikrofonoweKOMUNIKACJA


    • WifiCZYTNIK KART    • SD, microSDGWARANCJA


24 miesiące gwarancji door to door oraz 36 miesięcy bezpłatnego serwisu

 

 

 

a) laptop  w ilości 1 szt. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego - Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu
ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz.

 

2. Termin realizacji: Wrzesień 2016 r.

 

3. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 01 września 2016 r. do godziny 1200
w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta na dostawę laptopa‘ ’na adres:  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz. W przypadku e-maila: zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie ,,oferta- laptop ‘’.

 

4. Kryterium oceny ofert – cena brutto = 100%

 

5. Osoba do kontaktów: Anna Żebrowska - tel.87 423 72 03 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00).

 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania wykonawcy bez podania przyczyny.

 

II. Formularz ofertowy o treści:

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

1. Dane Wykonawcy:

 

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………….………...

 

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………….….

 

Numer telefonu / faksu: .……………………………………………………………….………..

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

na zamówienie jednego laptopa z oprogramowaniem Windows, pakietem MS Office, programem antywirusowymdla Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz”.

 

Oświadczam, że:

 

oferujemy dostawę jednego laptopa  z oprogramowaniem Windows, pakietem MS Office, programem antywirusowym wraz z transportem do siedziby Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia i złożoną ofertą za cenę:

Cena przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu dla parametrów określonych w pkt I.1 ogłoszenia, ustalono w wysokości:

 

……………………..zł netto, …..……………..….zł VAT, …………….…………zł brutto

 

słownie…………………………………………………..…………………………………….

 

Termin płatności 30 dni po dostawie.


 

 

 

                                                                                              …………………………………..

                                                                                              (podpis osoby składającej ofertę)