Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

DODATKOWE INFORMACJE UDZIELONE NA WNIOSEK OFERENTA

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę węglowego miału energetycznego z transportem i rozładunkiem

1.pytanie: Zwracamy się do Państwa z bardzo uprzejmą prośbą o udostępnienie SIWZ do ogłoszonego przetargu na dostawę miału węglowego do ZEC w Orzyszu. 

Odpowiedź: Proszę kierować się przepisami Kodeksu Cywilnego, zgodnie z art.138a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy oraz zapisami zawartymi w umowie. 

 

2. pytanie:  W związku z wejściem w życie od dnia 02 stycznia 2012r. opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych, proszę o udzielenie informacji, czy dostawy opału do Panstwa, podlegają zwolnieniu z podatku akcyzowego czy tez nie.  Zgodnie bowiem ze znowelizowaną ustawą o podatku akcyzowym Dz.U. z 2011r. Nr 108, poz. 626 z poźn.zm. od dnia 02.01.2012r. sprzedaż wyrobów węglowych podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Jednakże, ustawodawca w art. 31a zawarł szereg zwolnień. W przypadku przysługującego zwolnienia, prosimy o podanie podstawy prawnej zwolnienia.

Odpowiedź: Jesteśmy zwolnieni z podatku akcyzowego. Podstawą prawną jest pkt. 7 art. 31a ustawy o podatku akcyzowym.