Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

Proszę o podanie ceny na dostawę następujących materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu:

- wszystkie rury ze szwem

- instalacja alarmowa impulsowa

 1. Rura preizolowana z instal. R-65/140 1=12 m                       12szt.
 2. Kolano 90° z isntal. K-65/90°                                                 8 szt.
 3. Zwężka 65/40                                                                        2 szt.
 4. Zespół złącza z instal. NT-65/156                                          24 szt.
 5. Rura preizol. z instal. R-32/110 1=12 m                                 6 szt.
 6. Rura preizol. z instal. R-32/110 1=6 m                                   4 szt.
 7. Kolano 90° z instal. K-32/90°                                                 8 szt.
 8. Zespół złącza z instal. NT-32/129                                          22 szt.
 9. Zakończenie izolacji E-110                                                    2 szt.
 10. Zawór odcinający kulowy ZK-32                                            2 szt.
 11. Pierścień gumowy P-110                                                       4 szt.
 12. Taśma ostrzegawcza T-150                                                   1 szt.
 13. Zawór kulowy odcinający DN 32 do spawania 1,6 MPa          4 szt.
 14. Kabel do telemetrii XzTKMXPw                                             50 m.
 15. Kolano hamburskie DN 32                                                     3 szt.

 

Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie pisemnej, lub e-mailem należy złożyć do 06.09.2016r. do godziny: 09:00 w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta- na dostawę materiałów  preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu” na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz. W przypadku e-maila:zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „oferta-materiały dla ZEC”

Termin dostawy :

Dwa tygodnie od wybrania wykonawcy i złożenia zamówienia przez ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu.

 

Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium- cena oferty brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania  wykonawcy bez podania przyczyny.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 87 4237203