Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę miału węglowego energetycznego z transportem i rozładunkiem w ilości 2.700 Mg w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie z art.138a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 567 000,00 zł netto