Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego na dostawę materiałów preizolowanych dla ZEC Sp.z o.o. w Orzyszu

Oferta nr 1 została odrzucona (niekompletna oferta)