Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

DODATKOWE INFORMACJE

Zapytanie ofertowe na na opracowanie kompletnego studium wykonalności, dokumentacji technicznej oraz oceny oddziaływania na środowisko, dla projektu pt. „Odnawialne źródła energii okazją do poprawy jakości środowiska naturalnego- ogniwa fotowoltaiczne.”

1.  Powierzchnia dachu do zabudowy: ok. 200 m2 (36/6m).

2.  Hala zbudowana na konstrukcji ze słupami stalowymi, naszym zdaniem należałoby podnieść/przedłużyć słupy i na nich zamontować konstrukcję nośną paneli solarnych. 

3.  Planowana moc paneli do 40kW(na zgłoszenie).