Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

DODATKOWE INFORMACJE

Zapytanie ofertowe na na opracowanie kompletnego studium wykonalności, dokumentacji technicznej oraz oceny oddziaływania na środowisko, dla projektu pt. „Odnawialne źródła energii okazją do poprawy jakości środowiska naturalnego- ogniwa fotowoltaiczne.”

1.  Powierzchnia dachu do zabudowy: ok. 200 m2 (36/6m).

2.  Hala zbudowana na konstrukcji ze słupami stalowymi, naszym zdaniem należałoby podnieść/przedłużyć słupy i na nich zamontować konstrukcję nośną paneli solarnych. 

3.  Planowana moc paneli do 40kW(na zgłoszenie).