Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE do zapytania ofertowego na opracowanie kompletnego studium wykonalności, dokumentacji technicznej oraz oceny oddziaływania na środowisko.

dla projektu pt. „Odnawialne źródła energii okazją do poprawy jakości środowiska naturalnego- ogniwa fotowoltaiczne.”

Projekt techniczny winien zawierać:

1. rozmieszczenie paneli,

2. wymiary instalacji,

3. schemat elektryczny,

4. obliczenie uzysku eneregii z instalacji fotowoltaicznej z uwzględnieniem lokalnych warunków klimatycznych,

5. moc paneli do zainstalowania ok. 39 kW, nie więcej niż 40 kW,

6. opłacalność przedsięwzięcia bez ujęcia dotacji, przy okazji tworzenia projektu potrzebna jest wizja lokalna w celu omówienia sposobu zamontowania paneli.