Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja do protokołu otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnego studium wykonalności, dokumentacji technicznej oraz oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pt. „Odnawialne źródła energii okazją do poprawy jakości środowiska naturalnego- ogniwa fotowoltaiczne.”