Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na zakup lamp oświetleniowych oraz lamp oświetlenia awaryjnego

 

Zapytanie ofertowe na zakup lamp oświetleniowych oraz lamp oświetlenia awaryjnego

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

 

Proszę o złożenie oferty z transportem loco Orzysz następujących opraw:

  1. 5 sztuk lampy oświetlenia awaryjnegoktóre powinny odpowiadać poniższym parametrom:

 - Oprawa nastropowa, zawieszana,

- OBUDOWA: tworzywo sztuczne.

- DYFUZOR: tworzywo, przezroczyste.
- ŹRÓDŁO: diody LED, 4 W.

WERSJA AWARYJNA

- okres gwarancji na oprawy oraz akumulatory nie krótszy niż 5 lat

-  INNE: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, możliwość zablokowania pracy

awaryjnej, dioda LED sygnalizująca aktualny stan urządzenia, układy automatycznego ładowania akumulatorów,

PRZEZNACZENIE: oświetlenie ewakuacyjne

- Szczelność oprawy – IP 65,

- moc oprawy – 4 W

ATEST CAMP

 

  1. 6 sztuk  lamp oświetlenia biurowego które powinny odpowiadać poniższym parametrom:

- oprawa LED do montażu do montażu w sufitach podwieszanych

- oprawa dostropowa na bazie systemu KT. Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo,

- oprawa wyposażona w uchwyty do montażu w stropie gipsowo-kartonowym,

- oprawa zamknięta mikropryzmatycznym dyfuzorem.

- wymiary gabarytowe: 597x597

- zasilacz wewnątrz oprawy,

- dyfuzor mikropryzmatyczny,

- szczelność oprawy >IP 20,

- klasa ochrony przeciwporażeniowej – I,

- trwałość LED – dla L 70B50 – 80000h, dla L80B50 – 50000h,

- diody LED

- moc oprawy – 50 W,

- dopuszczalna tolerancja znamionowego strumienia świetlnego oraz znamionowej mocy oprawy +-10%,

- grupa ryzyka w zakresie bezpieczeństwa fotobiologicznego – I,

- okres gwarancji na oprawy nie krótszy niż 5 lat

- klasa efektywności energetycznej – A+

 

       3. 12 sztuk lamp oświetlenia hal które powinny odpowiadać poniższym parametrom:

- Oprawa do zwieszania

- OBUDOWA: poliwęglan klosz w kolorze szarym

- DYFUZOR: PC, przezroczysty,

- ŹRÓDŁO: moduł LED, trwałość eksploatacyjna >/50 000 godzin pracy

- ZASILACZ: elektroniczny, wewnątrz oprawy

- Strumień świetlny oprawy >3000lm,

- Szczelność oprawy >IP 65,

- Odporność na uderzenia – IK 08,

- Klasa ochrony przeciwporażeniowej – I,

- Wymiary : długość min. – 1450 mm, szerokość min. – 120 mm,

wysokość min. – 130 mm,

- Diody led muszą być umocowane na panelu wykonanym z blachy, - Oprawa powinna być wyposażona w panel LED wyposażony w diody o emitowanej barwie światła 4000K i o wskaźniku oddawania barw Ra min. 70

- Panel LED powinien być wyposażony w kostkę przyłączeniową, która w razie awarii powinna umożliwiać jego szybką wymianę.

- Panel LED musi składać się z  modułów nie złączonych ze sobą połączeniami lutowanym,

INNE: w komplecie ( zabezpieczenie przed niepowołanym otwarciem klosza )

- strumień lampy >/ 4500lm,

- moc nie przekraczająca 40W

- okres gwarancji na oprawy oraz panele LED nie krótszy niż 5 lat

- deklaracja zgodności CE,

 

Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie pisemnej, lub e-mailem należy złożyć do 24.10.2016r. do godziny: 09:00 w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta na zakup lamp oświetleniowych oraz lamp oświetlena awaryjnego”  na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz. W przypadku e-maila:zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie ,,oferta na zakup lamp oświetleniowych oraz lamp oświetlena awaryjnego”.
Termin dostawy :

Dwa tygodnie od wybrania wykonawcy i złożenia zamówienia przez ZEC Sp. z o.o.w Orzyszu.

 

Kryteria wyboru oferty:

  1. Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów:

a)      Cena oferty(C) Wartość kryterium(waga) 95%

Podstawą oceny jest cena przedstawiona przez Wykonawcę obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia zaoferowana przez Wykonawcę. Ocena ofert z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg. wzoru:

      

 

 

       Najniższa cena oferty

C=----------------------- x 100 x waga

      Cena badanej oferty

 

b)      Gwarancja (waga) 5%

Ocenie podlega gwarancja urządzenia.

 

          Przedział gwarancji badanej oferty

M=--------------------------------------- x 100 x waga

       najwyższy przedział do badanej oferty

Przedziały gwarancji:

Nr  1- od 5 do 6 lat

Nr 2- pow.6 do 7 lat

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą ZEC w Orzyszu Sp. z o.o. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bądź jeżeli realizacja zamówienia nie będzie leżała w interesie Zamawiającego.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 87 4237203