Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Zapytanie ofertowe na zakup lamp oświetleniowych oraz lamp oświetlenia awaryjnego

 

Zapytanie ofertowe na zakup lamp oświetleniowych oraz lamp oświetlenia awaryjnego

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

 

Proszę o złożenie oferty z transportem loco Orzysz następujących opraw:

  1. 5 sztuk lampy oświetlenia awaryjnegoktóre powinny odpowiadać poniższym parametrom:

 - Oprawa nastropowa, zawieszana,

- OBUDOWA: tworzywo sztuczne.

- DYFUZOR: tworzywo, przezroczyste.
- ŹRÓDŁO: diody LED, 4 W.

WERSJA AWARYJNA

- okres gwarancji na oprawy oraz akumulatory nie krótszy niż 5 lat

-  INNE: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, możliwość zablokowania pracy

awaryjnej, dioda LED sygnalizująca aktualny stan urządzenia, układy automatycznego ładowania akumulatorów,

PRZEZNACZENIE: oświetlenie ewakuacyjne

- Szczelność oprawy – IP 65,

- moc oprawy – 4 W

ATEST CAMP

 

  1. 6 sztuk  lamp oświetlenia biurowego które powinny odpowiadać poniższym parametrom:

- oprawa LED do montażu do montażu w sufitach podwieszanych

- oprawa dostropowa na bazie systemu KT. Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo,

- oprawa wyposażona w uchwyty do montażu w stropie gipsowo-kartonowym,

- oprawa zamknięta mikropryzmatycznym dyfuzorem.

- wymiary gabarytowe: 597x597

- zasilacz wewnątrz oprawy,

- dyfuzor mikropryzmatyczny,

- szczelność oprawy >IP 20,

- klasa ochrony przeciwporażeniowej – I,

- trwałość LED – dla L 70B50 – 80000h, dla L80B50 – 50000h,

- diody LED

- moc oprawy – 50 W,

- dopuszczalna tolerancja znamionowego strumienia świetlnego oraz znamionowej mocy oprawy +-10%,

- grupa ryzyka w zakresie bezpieczeństwa fotobiologicznego – I,

- okres gwarancji na oprawy nie krótszy niż 5 lat

- klasa efektywności energetycznej – A+

 

       3. 12 sztuk lamp oświetlenia hal które powinny odpowiadać poniższym parametrom:

- Oprawa do zwieszania

- OBUDOWA: poliwęglan klosz w kolorze szarym

- DYFUZOR: PC, przezroczysty,

- ŹRÓDŁO: moduł LED, trwałość eksploatacyjna >/50 000 godzin pracy

- ZASILACZ: elektroniczny, wewnątrz oprawy

- Strumień świetlny oprawy >3000lm,

- Szczelność oprawy >IP 65,

- Odporność na uderzenia – IK 08,

- Klasa ochrony przeciwporażeniowej – I,

- Wymiary : długość min. – 1450 mm, szerokość min. – 120 mm,

wysokość min. – 130 mm,

- Diody led muszą być umocowane na panelu wykonanym z blachy, - Oprawa powinna być wyposażona w panel LED wyposażony w diody o emitowanej barwie światła 4000K i o wskaźniku oddawania barw Ra min. 70

- Panel LED powinien być wyposażony w kostkę przyłączeniową, która w razie awarii powinna umożliwiać jego szybką wymianę.

- Panel LED musi składać się z  modułów nie złączonych ze sobą połączeniami lutowanym,

INNE: w komplecie ( zabezpieczenie przed niepowołanym otwarciem klosza )

- strumień lampy >/ 4500lm,

- moc nie przekraczająca 40W

- okres gwarancji na oprawy oraz panele LED nie krótszy niż 5 lat

- deklaracja zgodności CE,

 

Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie pisemnej, lub e-mailem należy złożyć do 24.10.2016r. do godziny: 09:00 w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta na zakup lamp oświetleniowych oraz lamp oświetlena awaryjnego”  na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz. W przypadku e-maila:zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie ,,oferta na zakup lamp oświetleniowych oraz lamp oświetlena awaryjnego”.
Termin dostawy :

Dwa tygodnie od wybrania wykonawcy i złożenia zamówienia przez ZEC Sp. z o.o.w Orzyszu.

 

Kryteria wyboru oferty:

  1. Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów:

a)      Cena oferty(C) Wartość kryterium(waga) 95%

Podstawą oceny jest cena przedstawiona przez Wykonawcę obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia zaoferowana przez Wykonawcę. Ocena ofert z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg. wzoru:

      

 

 

       Najniższa cena oferty

C=----------------------- x 100 x waga

      Cena badanej oferty

 

b)      Gwarancja (waga) 5%

Ocenie podlega gwarancja urządzenia.

 

          Przedział gwarancji badanej oferty

M=--------------------------------------- x 100 x waga

       najwyższy przedział do badanej oferty

Przedziały gwarancji:

Nr  1- od 5 do 6 lat

Nr 2- pow.6 do 7 lat

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą ZEC w Orzyszu Sp. z o.o. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bądź jeżeli realizacja zamówienia nie będzie leżała w interesie Zamawiającego.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 87 4237203