Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

DODATKOWE INFORMACJE UDZIELONE NA WNIOSEK OFERENTA

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (deliktowa i kontaktowa) 370.000,00 zł, z rozbiciem na poszczególne kwoty:

OC pracodawcy za wypadki przy pracy i szkody w mieniu pracowników: 130.000,00 zł

Szkody z tytułu zanieczyszczenia powietrza: 70.000,00 zł

Szkody wyrządzone przez dostarczoną energię: 70.000,00 zł

Szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach: 50.000,00 zł

Czyste straty finansowe: 50.000,00 zł

 

2. uprzejmie proszę o dostarczenie dokumentu F01 za 3 kwartał 2016-w materiałach zamieszczony jest F01 za 2 kwartał i jest już dokumentem nieaktualnym na dzień ogłoszenia zapytania.

F01 za 2 kwartał jest dokumentem aktualnym, ponieważ ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu ma obowiązek sporządzania dokumentow F01 za półrocze oraz za rok.