Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

DODATKOWE INFORMACJE UDZIELONE NA WNIOSEK OFERENTA

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (deliktowa i kontaktowa) : 100.000,00 zł

- OC pracodawcy za wypadki przy pracy i szkody w mieniu pracowników: 130.000,00 zł

- Szkody z tytułu zanieczyszczenia powietrza: 70.000,00 zł

- Szkody wyrządzone przez dostarczoną energię: 70.000,00 zł

- Szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach: 50.000,00 zł

- Czyste straty finansowe: 50.000,00 zł