Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dostawa materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177)- przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy