Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ na 2018 rok

Unieważnia się postępowanie ofertowe na sprzedaż energii elektrycznej na 2018 r. z dnia 15 maja 2017 r, bez podania przyczyny.