Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

„Wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynku przy ul. Mickiewicza 4 i Osiedle Robotnicze 15 w Orzyszu.”

na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) ww. ustawy nie stosuje się do zamówienia.

Proszę o złożenie oferty na dostawę następujących materiałów do loco Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu.

Lp.

NAZWA TOWARU LUB USŁUG

ILOŚĆ

1

Rura preizolowana ze szwem standard izolacja R-65/140-12 m

37

2.

Rura preizolowana ze szwem standard izolacja R-25/90-12 m

2

3.

Kolano preizolowane K-65/90°

12

4.

Kolano preizolowane K-25/90°

4

5.

TR-65/25/65 Trójnik równoległy

2

6.

TR-65/32/65

2

7.

Zawór kulowy preizolowany pełnoprzepływowy ZK-65

2

8.

Zespół złącz NTX65/156 radiacyjnie sieciowane

58

9.

Zespół złącz NTX-25/107

10

10.

Taśma ostrzegawcza 100m T-150

4

11.

Przejście przez ścianę pierścień gumowy P-90

4

12.

Przejście przez ścianę pierścień gumowy P-140

2

13.

Zakończenie izolacji E-92

2

14.

Zakończenie izolacji E-140

2

15.

TR 65x50x65 równoległy

2

16.

Zawór kulowy odpowietrzający DN65

2

 

Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie e-maila należy złożyć do 21.08.2017r. do godziny: 10:00 na adres e-maila:zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „oferta-materiały dla ZEC- Mickiewicza”

Termin dostawy :

Trzy tygodnie od wybrania wykonawcy i złożenia zamówienia przez ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu.

 

Kryteria wyboru ofert:

Cena 100%

Do oferty prosimy dołączyć gwarancję dla rur preizolowanych oraz deklarację zgodności wyrobów z PN.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania  wykonawcy bez podania przyczyny.

Dopuszcza się zwiększenie zamówienia do 20%

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 87 4237203