Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

„Wykonanie przyłączy ciepłowniczych do budynku przy ul. Wojska Polskiego 34 i 32 w Orzyszu.”

na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) ww. ustawy nie stosuje się do zamówienia.

Proszę o złożenie oferty na dostawę następujących materiałów do loco Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu.

Lp.

NAZWA TOWARU LUB USŁUG

ILOŚĆ

1

Trójnik preizolowany wznośny TR-40/32/32

2

2.

Trójnik preizolowany równoległy TR-40/40/32

2

3.

Kolano preizolowane  K-32/90°

2

4.

Rura preizolowana ze szwem standard izolacja R-32/110 12m

7

5.

Zespół złącz NTX32/110 radiacyjnie sieciowany

26

6.

Kolano preizolowane K-40/75°

2

 

Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie e-maila należy złożyć do 21.08.2017r. do godziny: 11:00 na adres e-maila:zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „oferta-materiały dla ZEC- Wojska Polskiego”

Termin dostawy :

Trzy tygodnie od wybrania wykonawcy i złożenia zamówienia przez ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu.

 

Kryteria wyboru ofert:

Cena 100%

Do oferty prosimy dołączyć gwarancję dla rur preizolowanych oraz deklarację zgodności wyrobów z PN.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania  wykonawcy bez podania przyczyny.

Dopuszcza się zwiększenie zamówienia do 20%

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 87 4237203