Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

DODATKOWE INFORMACJE- Zmiana specyfikacji- materiały preizolowane

„Wykonanie przyłączy ciepłowniczych do budynku przy ul. Wojska Polskiego 34 i 32 w Orzyszu.”

Do zapytania na dostawę materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu w ramach wykonania przyłączy ciepłwoniczych do budynku przy ul. Wojska Polskiego 34 i 32 w orzyszu punkt 1 specyfikacji:

Lp.

NAZWA TOWARU LUB USŁUG

ILOŚĆ

1

Trójnik preizolowany wznośny TR-40/32/32

2

 

zastępuje się:

Lp.

NAZWA TOWARU LUB USŁUG

ILOŚĆ

1

Trójnik preizolowany wznośny TW-40/32/32

2

 

punkt 7 specyfikacji:

Lp.

NAZWA TOWARU LUB USŁUG

ILOŚĆ

7

Trójnik preizolowany wznośny TR-65/40/40

2

 

zastępuje się:

Lp.

NAZWA TOWARU LUB USŁUG

ILOŚĆ

7

Trójnik preizolowany wznośny TW-65/40/40

2

 

dodaje się punkt 8 i 9:

Lp.

NAZWA TOWARU LUB USŁUG

ILOŚĆ

8

Punkt stały kątowy 30° - PSK-40/30

2

 

Lp.

NAZWA TOWARU LUB USŁUG

ILOŚĆ

9

Punkt stały kątowy 15° - PSK-40/15

2