Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Wykonanie przyłącza i węzła cieplnego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 34 w Orzyszu

Zamawiający udzielił zamówienia firmie, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową, tj. OL-TERM Olsztyn.