Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

budowa węzła cieplnego.

Zamawiający udzielił zamówienia firmie, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową, tj. AGROTIM Ełk