Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

DODATKOWE INFORMACJE UDZIELONE NA WNIOSEK OFERENTA

Zapytanie ofertowe na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2018.

1. Pytanie:

W nawiązaniu do wystosowanego zapytania ofertowego, proszę o informację czy zamawiający będzie zawierał umowę na swoim wzorze czy dopuszcza wzór umowy sprzedawcy? 

Odpowiedź:

dopuszczamy wzór umowy sprzedawcy.